Voordat U Een Second Opinion Aanvraagt

From Yogi Central
Revision as of 01:10, 4 June 2020 by Arbeidsconflicteditorsheep851 (talk | contribs) (Created page with "<p>De bedrijfsarts kan ook worden ingeschakeld wanneer u of uw werkgever vragen heeft omtrent uw gezondheid en werk. U hoeft daarvoor niet te verzuimen. U [http://gitlab.asap....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De bedrijfsarts kan ook worden ingeschakeld wanneer u of uw werkgever vragen heeft omtrent uw gezondheid en werk. U hoeft daarvoor niet te verzuimen. U wat kan ik doen ook om een consult (arbeidsomstandighedenspreekuur) bij de bedrijfsarts vragen als u vragen heeft omtrent uw gezondheid in relatie tot het werk. Uw werkgever mag dit niet weigeren. En u hoeft dit ook niet bij uw werkgever te melden.Vragen over inzetbaarheid en arbeidsverzuim bespreekt eerst met uw leidinggevende. Gedurende de gehele verzuimperiode kan de bedrijfsarts worden gevraagd een advies te geven over uw inzetbaarheid, verzuim en re-integratie. De bedrijfsarts wordt altijd ingezet rond de zesde week van het verzuim. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter dient de bedrijfsarts dan een probleemanalyse op te stellen. Samen met uw leidinggevende maakt u vervolgens een Plan van Aanpak voor uw re-integratie.Het gesprek met de bedrijfsarts verschilt niet zoveel van gesprekken met andere medische specialisten. De bedrijfsarts stelt in overleg met u een probleem vast en zoekt samen met u naar mogelijkheden om u te helpen om op een gezonde manier terug in het werk te komen. In dit gesprek neemt de bedrijfsarts niet alleen medische zaken in overweging. Hij kijkt naar alle factoren die van belang zijn.De bedrijfsarts werkt volgens het professioneel statuut en de bestaande professionele richtlijnen. Hij is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en aan wetgeving op het gebied van privacy. Dat betekent o.a. dat de terugkoppeling die naar uw leidinggevende gaat, alleen bestaat uit informatie die voor uw leidinggevende relevant is. Uw bedrijfsarts deelt geen medisch inhoudelijke gegevens met derden.In overleg met uw leidinggevende kunt u ook zelf een gesprek in laten plannen bij de bedrijfsarts. Bespreek dan wel met uw leidinggevende wat het doel is van het consult.Alleen u kunt een second opinion aanvragen. vermijden betekenis leidinggevende kan dit niet doen. Een second opinion is overigens geen vervanger van het deskundigenoordeel van het UWV.dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Ook uw leidinggevende kan een deskundigenoordeel aanvragen.